העמוד הרלוונטי מתכנית העבודה 2016
עמוד 38 בתכנית.


 
העמוד הרלוונטי מתכנית העבודה 2017
עמוד 35 בתכנית.

 
לשימושך תוכניות העבודה של עירית חדרה, בודדנו את העמוד הרלוונטי  בתכנית העבודה לשנת 2016 וכן לשנת 2017.

ניתן לראות כי בשנת 2016 מגדירה העיריה להקים תקציב פתוח למען הפרויקט ובשנת 2017 התקציב מאושר.

כמו כן, ניתן להקיש כי התכנית קודמה במחוז לאחר דיון בוועדה והופקדה.
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small