arrow-left, arrow-left, previous, left
שלום רב,
כחלק משיפור מתמיד של הארגון נבקשך לענות על כלל השאלות המופיעות לפניך.

לידיעתך השאלון ילווה בציון ומהווה חלק מהערכה שנתית כללית.