חדשות ועדכונים 
30/11/2017
30/11/2017
07/01/2018
07/01/2018
25/03/2018
13/05/2018
22/03/2018
01/04/2018
circle-small, circle-small
circle-small, circle-small
undo, undo, arrow, left

לאחר סיום שנת 2017 עם תקציב מאוזן זו השנה השלישית ברציפות, אישרה מועצת העיר את התקציב לשנת 2018 כאשר כל חברי הנהלת העיר הצביעו בעד יחד עם חבר האופוזיציה סדי בן דוד שגם הצביע בעד התקציב

מועצת העיר אישרה את תקציב העירייה לשנת 2018, העומד על סך 639,536,310 שקלים.
התקציב נבנה בעמל רב על-ידי הצוות המקצועי ומביא לידי ביטוי כספי את מדיניותו של ראש העיר ומדיניות הנהלת העיר. בעד התקציב הצביעו כל חברי הנהלת העיר אליהם הצטרף חבר האופוזיציה סדי בן דוד שגם הצביע בעד התקציב.

 
נרכש מגרש שני , 10,000 מ"ר בפארק ההייטק החדש באשדוד.
תב"ע מאושרת לבנייה
שלום רב,
מדי פעם נעדכן בחדשות ועדכונים כפי שנמצא אותם רלוונטים עבור משקיעי החברה.
מחירי חדרה: עד פסח המחיר יישאר כפי שהוא כעת 140,400 ₪ כולל מע"מ.
בפסח המחיר יעלה ל 169,000 ₪ כולל מע"מ(עבור הקרקע בלבד)
הסתיים שיווק פרויקט חדרה ח"ד 1800
14.12.21 - פגישת פרה רולינג ראשונה מול מנהל התכנון של הוועדה המחוזית

25/11/2021  אשדוד, פארק ההייטק - מצ"ב המצגת שהועברה לחברי הוועדה המחוזית - 
בעמוד 5 ניתן לראות את שאנו מבקשים, הגדלת היקף הזכויות ל 700% ובתוכם 25% לדיור מכליל 


24/10/21 אשדוד רובע הייטק -  הצגה לראש העיר

24/10/21 אשדוד-  בחינת כדאיות פיתוח וגיבוש תמהיל שימושים מיטבי ​

20/04/2021 - דרוג קדימיות לפתוח מתחמים לחדרה 

15/03/2021 - לבקשת עורך דין עברון הוקם טופס לשליחה ישירה לחברי נציגות 06 פארק הייטק אשדוד / כל שאלה ובקשה תופנה לנציגים
 ישירות דרך אימייל ותענה באופן פרטני - הטופס ממוקם בכניסה לפורטל הידע


8/03/2021 - פרוטוקול ישיבת נציגות קבועה מגרש 06 - לצפייה בפרוטוקול יש להיכנס לקישור  חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

28/02/2021 - פגישה ראשונה עם נבחרי הנציגות - פארק הייטק אשדוד

18/02/2021 - תוצאות בחירות נציגות קבועה מגרשים 06 / 04- מכתב מעורך דין עברון אייל

31/12/2020 - סרטון הכנס המלא הועלה לצפייה בקישור: חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

8/12/2020 -  הנדון: אסיפה וירטואלית / אסיפת משתתפים ראשונה

20 /10/ 2020 - ב.ה.ל הנדסה עדכון מגרשים 004 ו 006 - בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

14/10/2020 - מכתב לרוכשים בעניין התארגנות לכנס וירטואלי - בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

2020/ 09 01- עדכון סטטוס פרוייקט פארק הייטק אשדוד- אדריכלים - בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

24/08/2020-דרישת תשלום לחברי קבוצה 006 (כפי שנשלח על ידי ברזילי ושו"ת, רואי חשבון) - בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה

04/08/2020    פתוח הקרקע פארק ההייטק אשדוד הסתיים - לחץ לתמונות מהשטח

2/08/2020      ריכוז חשבונות יועצים אשדוד 006- 26.07.2020 - בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה:

28/06/2020    העדכונים בקישור : חדש: מידע בנושא ארגון תהליך הבנייה:
עדכון סטאטוס-  אשדוד 006- 22.06 - ב.ה.ל הנדסה /  2. עדכון סטטוס-  אשדוד 004- 22.06 - ב.ה.ל הנדסה / 
 עדכון סטטוס פרויקט אשדוד - אדריכלים - 18/06/2020 /  4. פרוטוקול ישיבת וועדה מקומית,  החלטת הוועדה בנושא
הגדלת זכויות הבניה - 18/06/2020

24/05/2020 אנו שמחים לבשר כי לאחר תיקונים רבים אושרה סוף סוף תכנית חד/ 1800 בחדרה להפקדה לוועדה המחוזית
התכנית שאושרה להפקדה הינה תכנית מפורטת ועם אישורה ע"י הוועדה המחוזית ניתן יהיה מכוחה להוציא היתרי בניה
אנו תקווה כי הנושא יקודם במהירות המירבית. נ"ב: ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר הרשות

19/12/19 בישיבה אשר התקיימה יום 25.11.19  בנושא הרחבת אזור התעשייה חדרה חד/1800, בנוכחות ראש העיר, מהנדס העיר,החברה
להגנת הטבע, משה צור אדריכלים, יועצים שונים, חברת החשמל, נתיבי הגז הטבעי לישראל, הוחלט בין היתר כי בהוראות התכנית יעודכן שטח הבנייה העיקרי (לא כולל שטחי שירות) בייעודי התעשייה, המלאכה והתעסוקה ל 200%. הנ"ל מהווה שיפור משמעותי ותוספת לשטחי הבנייה כפי שהיו עד כה בתכנית.

 26/11/2019 בתאריך /11/2019/ 25 התקיימה במחוז חיפה ישיבה ראשונה בנושא תכנית ח"ד 1800  בנוכחות ראש עירית חדרה  אדריכלית העיר  מהנדס העיר וצוות התכנון, בישיבה נקבע שעל העיריה לבצע תיקונים מסוימים בתוכנית על מנת להתאימה למתקנים ההנדסיים שבשטח התוכנית,   התוכנית תעלה לדיון פנימי נוסף לקראת סוף דצמבר 2019
 29/10/2019  פארק הייטק אשדוד - מתארגנים לבנייה - סיכומי ישיבות

  10/09 2019  מצגת מגרשים מאוחדת ועדכנית נמסרה בתום ישיבת צוות בנושא בנייה, משרד אדריכלים גוטמן אסיף,
ב.ה.ל הנדסה ומנהלי חברת ELG - לחץ על הקישור למצגת

2019/07/23   בדיקת קיום תנאי סף, תכנית חד 1800, וועדה מחוזית (חדרה)
07/07/ 2019  חותמת עירייה על הפקדת תקנון חדש הכולל הגדלה מבוקשת על סך 450%
04/06/ 2019  אישור הפקדה - בקשה עבור היתר בנייה בעיריית אשדוד
23/05/2019   סיכום ישיבה עם אדריכלים, גוטמן אסיף, מגרש 6a 
20/04/2019   נשלח מייל תפוצה עבור כלל המשקיעים
14/03/2019   טקס הנחת אבן הפינה פארק ההייטק באשדוד
17/02/2019  קבלת התכנית חד 1800 בוועדה המחוזית (חדרה)
30/01/2019   רוכשי פרויקט חד/1800 בחדרה שימו לב!
בימים אלה העברנו לשמאי הוועדה המקומית (עיריית חדרה) טבלאות הכוללות את רשימת הלקוחות וכן
נסחי טאבו מעודכנים לצורך שיבוץ הרוכשים במגרשים
מדובר על הליך פרצלציה דהיינו "איחוד וחלוקה מחדש".
להבנתנו, העירייה רוצה להפקיד את התכנית לוועדה המחוזית כשהיא כוללת טבלאות איחוד וחלוקה דבר אשר יקצר את ההליך.

21/12/2018   לרוכשים בפרויקט חדרה חד / 1800, מגרש 5,  התקבל מכתב מהעירית חדרה בגין הפקעה.
ההפקעה תהא כנראה כחלק מההפקעה הציבורית ולא תיפגע בזכויות הבנייה.
​אנו במגעים לקבלת אישור רשמי מעיריית חדרה, עדכון יעלה מיד שיתקבל.
הודעה נשלחה לכלל הרוכשים בחלקה 5 למייל האישי שלהם 

13/09/2018  עדכון מאדריכלית העיר חדרה
12/09/2018  פארק ההייטק באשדוד: שלב טרום ההשקה, 5,000 מטר רבוע, בתנאים מועדפים, מגרש 6a
הסתיים בהצלחה, שלב 2 החל.
1/07/2018 תחילת עבודות בפארק ההיי טק באשדוד
1/08/2018  נסגרה רשימת היועצים למגרש הראשון מגרש 4a
שווה לקרוא את המאמר המצורף ולנסות לאתגר תפיסות קיימות לגבי השקעות בנדל"ן שאולי מתחילות להיות מיושנות במצב הקיים.


חברת ELG פתחה פורטל ידע פנימי לשימוש עובדי החברה כמו כן משקיעי החברה.
​הפורטל יאפשר גישה מהירה למידע עדכני ברמת זמינות גבוהה לפי צורך.