בתאריך 4.5.21 התקיימה פגישה במשרד ראש העיר אשדוד
 
הפגישה התקיימה בנוכחות: ראש העיר מר יחיאל לסרי, מהנדס העיר מר דורון חזן, אלחנן ליזרוביץ ויוחאי אפינגר - בעלי החברה.
 
בפגישה, ביקשו בעלי החברה לקבל תשובות לעניין החלטת הוועדה המקומית מיום 18.6.20 בה החליטה הוועדה המקומית לאשר הגדלת הזכויות להיקף של 350% במקום 450% כפי שדרשה החברה.
בנוסף, ביקשו בעלי החברה לקבל תשובות לעניין החלטת הוועדה ודרישתה להסטת קו בניין מ 5 מטר ל - 8 מטר.
 
מהנדס העיר מר דורון חזן סיפר לראש העיר כי הוא וכל הצוות המקצועי אכן המליצו לאשר זכויות בהיקף של 450% אך אחד היועצים המליץ בסופו של דבר לאשר 350%. עם זאת, תמך בעמדת בעלי החברה להגיש את התכנית לוועדה המחוזית ושם לבקש הגדלת הזכויות מעבר למה שהחליטה הוועדה המקומית.
 
ראש העיר מר יחיאל לסרי סיפר לבעלי החברה על כוונתה של עיריית אשדוד לפתוח כביש חדש מכביש 4 ישירות לפארק ההייטק. כביש זה חשוב מאד לבאים מכביש 4 ויתן גישה טובה יותר לבאים וליוצאים מהפארק.
לצורך הקמת הכביש וכדי ליצור כביש רחב מספיק דרשה העיריה את הגדלת קו הבניין במגרשים.
 
בעלי החברה ביקשו לקיים פגישה בנוכחות הצוות התכנוני של הפרויקט יחד עם מהנדס העיר, בה ידונו הצדדים לעניין הרחבת הכביש והמשמעויות הנובעות מכך.
 
ראש העיר הבהיר כי קיימת חשיבות אסטרטגית בעדיפות עליונה לקידום הפרויקט וביקש ממהנדס העיר לפעול בהתאם.
 
פגישה עם מהנדס העיר והצוות התכנוני נקבעה ליום 24.5.21.
 
לאחר פגישה זו תתכנס הנציגות ותחליט על דרכי הפעולה לקידום הפרויקט 



 
rotate, rotate, arrow, ccw, undo