הרצאה של מר ליזרוביץ אלחנן בנושא השקעות נדל"ן ופרויקט הי טק אשדוד בכנס עובדים פנימי