לחץ כאן להגדלת המצגת התכנונית המלאה.
המצגת כוללת: מצב תכנוני, טבלת זכויות, פרוגרמה ושלביות, שטחים בקומת קרקע, קומה טיפוסית משרדים, מבטים - 360
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
circle-small, circle-small