לכבוד : בעלי הזכויות – פרוייקט פארק הייטק אשדוד מגרש 06      

שלום רב,

בהמשך להודעות שנשלחו אליכם בעניין סיום התכנון ולקראת ישיבת הועדה לתכנון ובנייה בעניין הוצאת היתר הבניה לשלב א' להלן מס' הודעות:

1. בימים הקרובים ישלח אליכם מכתב ממשרד רוא"ח ברזילאי ושות' אשר נבחר לנהל את החלק הפיננסי של הפרויקט עבור חברי הקבוצה ובפיקוח של הנציגות ועו"ד עברון.

2. המכתב יכלול דרישת תשלום לטובת תכנון הפרויקט, אגרות חברת חשמל, אגרות בניה וכו' בהתאם להסכמי המכר והשיתוף.

3. על מנת למנוע עיכובים מיותרים בהוצאת היתר הבניה נבקש להעביר את הכספים הנדרשים לחשבון הקבוצה אשר פרטיו יפורטו במכתב הדרישה כאמור.

4. בימים אלה התחלנו לנהל מו"מ עם גופים מממנים לטובת ליווי הפרויקט. הודעות בנושא ישלחו בהמשך.

5. כפי שנמסר לכם, במקביל לתכנון שלב א' בפרויקט, פעלנו לקדם תב"ע נקודתית למגרש להגדלת אחוזי הבניה וזו אכן אושרה בוועדה המקומית ביום 16.6.20. ע"פ החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אושר להגדיל את אחוזי הבניה מ 168% ל 350% וזאת בכפוף להשלמת תנאים ולאישור הוועדה המחוזית.
אנו תקווה כי במסגרת הדיונים בוועדה המחוזית נעלה את היקף הבניה אף מעבר לכך.

6. החל מעתה ההתכתבות עמכם תעשה באמצעות המייל. נבקשכם לעקוב ולפעול ע"פ הדרישות ככל ותהיינה וזאת ע"מ למנוע עיכובים מיותרים.

בברכה ובתקווה לשיתוף פעולה פורה, 

אי.אל.גי השקעות נדל"ן - נציגות זמנית להסכם השיתוף
 
 
נשמח לשמוע מכם בכל עת: 
טלפון משרד: 
03-7734400
​אימייל: office@elg-israel.co.il