הרפורמה בשוק הנדל"ן - מיסוי על דירה 2.
התפתחות המסחר המקוון העולמי
פוטנציאל עליית מחירי משרדים בישראל - השוואה עולמית

 

זה הזמן להשקיע במשרדים, מדוע?