הצעת חברת ELG

מצב קיים - מחיר מכירה במחיר פחות מערך השוק

הגדלת אחוזי הבנייה

מבנה עסקה פיננסי

פרוטוקול חברה

מחזון למציאות- תהליך הבניה, ליווי מקצועי.
מחירי משרדים באשדוד לפי רשות המיסים:
 
אשדוד 2018 / מחירי שכירות משרדים / יש ללחוץ ולהגדיל את התמונות

תהליך הבניה

אדריכלים

חברת ניהול ופיקוח

מתארגנים לבנייה / פרויקט פארק הייטק אשדוד / 2019
תמצא כאן סיכומי ישיבות בנוגע לנושא של התארגנות לבנייה.
הישיבות נערכות מדי חודש מול הצוות המקצועי הנוגע בדבר.
מפעם לפעם נעלה את סיכומי הישיבות להתרשמותך.