להלן המסמכים שצריך לצרף עבור כל נהנה:
 
נהנה פרטי - ת.ז./ דרכון (למי שאינו אזרח ישראל) - פטקא יחיד, טופס KYC.
 
נהנה תאגיד – תעודת התאגדות - צילום ת"ז, פטקא תאגיד + פטקא יחיד, טופס KYC.
 
בעלי שליטה בתאגיד - ת.ז./דרכון (למי שאינו אזרח ישראל)
 
 
 
בעל שליטה בתאגיד בעל אזרחות אמריקאית/ארץ לידה ארה"ב/ תושב ארה"ב לרבות בעל GREEN CARD - יחתום על  W-9(הטופס חייב להיות מקור)
 

 
תודה
 
file-download2, file-download, page, document, download, paper
file-download2, file-download, page, document, download, paper
אבקשך לקרוא בעיון את המסמכים ולמלא את הסעיפים הנדרשים.
אין לשלוח מסמך ללא נתונים מלאים - הוא לא יתקבל.