לחץ כאן להגדלת תשריט התכנית / מגרש 4a
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
צילום מסך של סטטוס תיק המידע במערכת הרישוי המקוון.
גיליון בינוי מעודכן.
פרויקט הי-טק אשדוד
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
מפת הפרויקט
zoomin2, zoom in, enlarge, scale
רקע ונתונים העיר אשדוד